Garanti

Denne garanti er tilvejebragt af Yakima Europe Coöperatief UA, en samarbejdsorganisation, som er organiseret og eksisterende under den hollandske lovgivning. Virksomheden har hjemsted i Rotterdam med kontor og registreret adresse på Twentehaven 7, 3433 PT Nieuwegein, Holland, [email protected] (i det følgende benævnt "YakimaEU") til slutbrugeren af dette YakimaEU-produkt.

Dette YakimaEU-produkt har en garanti mod defekte materialer og defekt håndværk i en periode på [fem] ([5]) år fra slutbrugerens oprindelige købsdato.

I tilfælde af, at garantiservice er påkrævet, skal du returnere YakimaEU-produktet til sælgeren, fra hvem det blev købt, eller til en (anden) anerkendt YakimaEU-forhandler.

Denne garanti er begrænset af følgende garantibetingelser:

 1. Du kan kun indgive et krav under denne garanti, når garantiservice er påkrævet, hvis YakimaEU-produktet præsenteres sammen med den oprindelige faktura eller salgsseddel eller bekræftelse, og forudsat at serienummeret på YakimaEU-produktet ikke er blevet beskadiget.
 2. YakimaEUs forpligtelser er begrænset til reparation eller, efter eget skøn, erstatning af YakimaEU-produktet eller den defekte del.
 3. Garantireparationer skal udføres af YakimaEU. Der ydes ingen tilbagebetaling for reparationer udført af andre, og ethvert sådant reparationsarbejde og skader på YakimaEU-produktet forårsaget af et sådant reparationsarbejde dækkes ikke af denne garanti.
 4. Dette YakimaEU-produkt anses ikke for at være defekt i materialer eller i håndværk, hvis det kræver tilpasning for at være i overensstemmelse med nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder gældende i et hvilket som helst land uden for EU. Denne garanti dækker ikke sådanne tilpassede YakimaEU-produkter, og der ydes ingen tilbagebetaling for sådanne tilpasninger eller skader.
 5. Denne garanti dækker ikke noget af følgende:
  1. periodisk kontrol, vedligeholdelse, udskiftning af dele på grund af normal slitage og ændringer, der ikke er udført eller godkendt af YakimaEU;
  2. omkostninger i forbindelse med transport, fjernelse eller installation af YakimaEU-produktet;
  3. overbelastning og andet misbrug, herunder manglende brug af dette YakimaEU-produkt til dets normale formål samt ukorrekt installation;
  4. defekter forårsaget af ukorrekt sikring af last og defekter forårsaget af ulykker eller fejl i det køretøj, som YakimaEU-produktet er installeret på;
  5. skader forårsaget af lyn, vand, brand, Guds handlinger, krig, offentlige forstyrrelser eller enhver anden årsag uden for YakimaEUs kontrol.
 6. Slutbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver gældende national lovgivning, uanset om det er imod den anerkendte YakimaEU-forhandler som følge af købsaftalen eller på anden måde, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der er national lovgivning om det modsatte, er rettighederne i henhold til denne garanti slutbrugerens eneret, og YakimaEU, dets koncernselskaber og dets distributører (herunder anerkendte YakimaEU-forhandlere) er ikke ansvarlige for indirekte eller følgeskader.