Disclaimer

Oplysningerne på dette websted er kun til generelle formål.

Oplysningerne er tilvejebragt af Yakima Europe Coöperatief U.A., og selvom vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med hensyn til webstedet eller de oplysninger, produkter, tjenester, data, priser eller relateret grafik, som er indeholdt på webstedet til et hvilket som helst formål. Din tro på og tillid til sådanne oplysninger er derfor helt og aldeles på egen risiko.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for et hvilket som helst tab eller en hvilken som helst skade, herunder, uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller skader eller tab som følge af tab af data eller indtjening som følge af eller i forbindelse med brugen af dette websted.

Gennem dette websted kan du gå til andre websteder, som ikke tilhører Yakima Europe Coöperatief U.A. Vi har ingen kontrol over disse websteders art, indhold og tilgængelighed. Inddragelsen af eventuelle links er ikke nødvendigvis en anbefaling eller en tilslutning til de synspunkter, der er udtrykt i dem.

Vi bestræber os på at holde webstedet kørende og fungerende. Yakima Europe Coöperatief U.A. påtager sig dog intet ansvar for og er ikke ansvarlig for, at webstedet er midlertidigt utilgængeligt på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.